עדכונים בנוגע לבריכות השחיה הציבוריות ומכוני הכושר בתקופת הקורונה

9.8.2020

הודעה משותפת- משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ומשרד האוצר

קבינט הקורונה אישר תקנות המסדירות את ההגבלות על פעילות עסקים, מקומות עבודה, מקומות הפתוחים לציבור והתקהלויות, וכן את כללי ההתנהגות במרחב הציבורי בצל התפשטות נגיף הקורונה וכן עיגון הכללים הקיימים כיום עבור מקומות עבודה.

 

ההחלטה תיכנס לתוקפה עם פקיעת תוקפן של תקנות שעת החירום ביום ג' ה-11.8. 

 

התקנות קובעות את ההסדרים הבאים:

 

א.     קביעת כללים במרחב הציבורי לעניין שמירת מרחק של 2 מ' בין אדם לאדם.

 

ב.     קביעת איסור התקהלות במרחב בפרטי, הציבורי ובמקום ציבורי או עסקי – של יותר מ – 20 אנשים בשטח פתוח, ועד 10 אנשים במבנה.

 

ג.      קביעת הגבלה על נסיעה ברכב פרטי, לעניין מספר הנוסעים - 2 נוסעים בנוסף לנהג, ואם יש ברכב יותר מספסל אחורי אחד נוסע נוסף על כל ספסל נוסף, למעט אנשים הגרים יחד.

 

ד.     הצבת שילוט על ידי הרשות המקומית בסמוך למתקני שעשועים בשטח ציבורי, לעניין חובת שמירת מרחק, איסור התקהלות ומסיכות.

 

ה.    הכללים החלים על מקום ציבורי או עסקי, בין היתר: הגשת הצהרה, הצבת מחיצה, שילוט, מינוי ממונה קורונה, תשאול ומדידת חום, סימון מקומות עמידה בתור, שמירת כללי היגיינה וחיטוי, אי-הכנסת אדם ללא מסיכה וכו'.  

 

ו.      קביעת התפוסה המותרת במקום ציבורי ועסקי: אדם לכל 7 מ"ר או בהתאם להגבלת התקהלות (הגבוה מבין השניים). למעט: בית אוכל (20 בשטח סגור במבנה ועד 30 בחוץ), בית אוכל בבית מלון (עד 35% תפוסה לפי רישיון העסק), טיפול קבוצתי במסגרת רווחה – עד 15 איש, ובבריכה ובמקווה – בתוך מי הבריכה עד אדם לכל 6 מ"ר. כמו כן, מוטלת חובת הצבת שילוט לעניין מספר השוהים המותר במקום, וקביעה והפעלת מנגנון לוויסות השוהים.

 

ז.     הבהרה - אין בהוראות האמורות כדי לגרוע מ"הוראות מנהל" שנתנו מכוח פקודת בריאות העם, למניעת התפשטות מגיפה, בין היתר ל: בתי תפילה, מקווה טהרה, בית אוכל,  מספרה וטיפולי יופי, ועוד.

 

ח.    קביעת תנאים נוספים (בנוסף לתנאים הכלליים של מקום הפתוח לציבור ועסק) – לקניון ולשוק, ובכלל זה מניעת אכילה במתחם מזון משותף.

 

ט.   קביעה כי בשירות משלוחים המשלוח יונח בסמוך לפתח בית מגורים, מחוץ לו.

 

י.  מתן סמכות לראש השירות או רופא מחוזי במשרד הבריאות, במקרה בו התגלה כי היה חולה קורונה במקום ציבורי או עסקי, להורות על סגירת המקום או חלקו לתקופה הדרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף או עריכת חקירה אפידמיולוגית, לפרק הזמן הקבוע בתקנה זו. קיימת בתקנות אפשרות להשיג על קביעה זו.

 

יא.   קביעת איסור גורף על הפעלה של: דיסקוטק, בר ופאב, אולם או גן לשמחות ולאירועים וכן: פארק מים, פארק שעשועים ולונה פארק - לרבות אלה המצויים במבנה, בריכת זרמים (ג'קוזי) שהיא עסק טעון רישוי ומקום לעריכת ירידים.

 

יב.    הגבלה על קיום אירוע מהסוגים המפורטים, שמספר המשתתפים בהם עולה על המותר בהתאם לאיסור התקהלות. ובכלל זה: כנס, מסיבה, פסטיבל, טיול מאורגן וכו', בין אם התקהלות זו מתקיימת במרחב הפרטי והציבורי, ובין אם היא מתקיימת בתוך מקום הפתוח לציבור או בבית עסק.

 

יג. פתיחת בריכות לפעוטות.

 

יד. התקנות החדשות מאפשרות בין היתר קיום מופעי תרבות בהתאם להגבלות על מספר המשתתפים בהתקהלויות. מנכ"ל משרד הבריאות, בהתייעצות עם מנכ"ל משרד התרבות, רשאי לאשר למוסד תרבות לקיים מופעים בתנאים אחרים עליהם יחליט.

 

באשר למקומות עבודה שאינם מקבלים קהל, עוגנו בתקנות הכללים שחלו עד היום לפיהם מגבלות ההתקהלות עד 10 אנשים בשטח סגור ו-20 אנשים בשטח פתוח אינן חלות, ובמקומן חלות הנחיות למעסיקים כיצד לפעול על מנת למזער הדבקות בנגיף. כך, הלכה למעשה, מקומות עבודה שאינם מקבלים קהל ממשיכים לפעול באופן תקין ורציף. כמו כן, קבועות בתקנות החרגות עבור מקומות עבודה חיוניים מהצורך לעמוד בכללים ככל שלא ניתן, זאת על מנת לשמור על פעילותו הרציפה של המשק. 

 

הכללים החלים על מקומות העבודה:

א. שמירה על מרחק של 2 מטר בין עובד לעובד

ב. עטיית מסיכה 

ג. שימוש בציוד אישי ככל הניתן

ד. ישיבות עד 50 משתתפים, תוך הקפדה על הכללים

 

כניסה לתוקף: בהתאם לחוק, תקנות שהותקנו לפי החוק יוגשו לוועדה של הכנסת והכנסת תהיה רשאית לאשר את התקנות כולן או חלקן, או לא לאשרן או לשנות את תקופת תוקפן בתוך 24 שעות. ככל שלא התקבלה החלטה בפרק הזמן הזה – יתפרסמו התקנות וייכנסו לתוקף עם פרסומן (בתום 24 שעות ממועד קבלת ההחלטה), והוועדה בכנסת תקיים דיון בתקנות ותחליט אם לאשרן כאמור לעיל, בתוך 14 יום – בנוגע להגבלות החלות על המרחב הפרטי והציבורי, או בתוך 28 יום – בנוגע להגבלות על פעילותם של עסקים ומקומות הפתוחים לציבור.

30.7.2020

הנחיות ודגשים של מ"י לאוכלוסייה לאור שינוי בהגבלות שגרת נגיף הקורונה- לחצו כאן

 

20.7.2020

חברים שלום.

חברי ההנהלה ואני עבדנו בימים האחרונים לילות כימים על מנת להשיג את ההישג האדיר של פתיחת הבריכות בשבת.

הוצאנו בג"ץ והוא ישב לממשלה כמו חרב על הצוואר.

פעלנו באחריות ושיקול דעת כאשר ביצענו מפת חשיבה על אופן הלחצים והפעולות שהפעלנו על כלל הגורמים, בממשלה ומחוץ לממשלה.

שמרנו על קשר הדוק ויומיומי עם פורום חדרי הכושר ומנכ"לית הולמס פלייס קרן שתוי בחלוקת הלחצים מול הממשלה;

הם על חדרי הכושר והסטודיו ואנחנו בריכות השחייה.

היום אנו מאוחדים איתם על מנת ללחוץ לפתיחת חדרי הכושר ואולמות החוגים שלנו.

לפנינו אתגרים נוספים- פתיחת חדרי הכושר והחוגים, פתיחת בריכת הפעוטות, טיפול מול משרד הבריאות במישור הרגולטורי, טיפול הפיצויים מול משרד האוצר והכלכלה, טיפול מול משרד העבודה בכל הקשור להעסקת מצילים, ועוד ועוד .

ברור שכל אחד יכול לפעול באופן פרטי, אנו מעודדים זאת ונעזור אם צריך.

אך לגבי הארגון כל מי שפונה באופן אישי מתבקש לא לדבר בשם הארגון,

לארגון יש חברי הנהלה, יושב ראש, ועדת ביקורת וייעוץ משפטי על מנת לייצג את כלל מנהלי ומפעילי בריכות השחייה בארץ.

לחצו כאן לקובץ התקנות 20.7.2020

 

17.7.2020

כרגע ההנחייה הינה לסגור את הבריכות הציבוריות היום (שישי 17.7) החל משעה 17:00 ועד ליום ראשון שעה 05:00 אנחנו סגורים.

ביום ראשון החל מהשעה 05:00 אנחנו פתוחים רגיל בהתאם לתו הסגול לבריכות שחייה ללא הגבלה של שעה.

חדרי כושר וסטודיו סגורים לחלוטין החל מהיום ועד להודעה חדשה.

המחלקה המשפטית שלנו עם עורכי הדין שהגישו את הבג"ץ ממתינים להבהרות חוקתיות של הצו ותוציא ביום ראשון מכתב בהתאמה להבהרות לראש הממשלה ולבג"ץ. כרגע ההנחייה לשמור על שבת סגורה ולבוא בשבוע הבא בנקיון כפיים משפטיים.

כמובן שאנו לא מקבלים את האפלייה שוב עם בתי המלון היות ואין סגר בארץ ורוב בתי המלון מוכרים באופן קבוע מנויים לאנשים חיצוניים.

ככל שיהיו עדכונים חדשים נעדכן בזמן אמת. צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום- נגיף הקורונה החדש 17.7.2020

 

13.7.2020

אושרה פתיחת בריכות השחיה בהתאם לתו הסגול

 

9.7.2020

הוגשה העתירה לבג"ץ, לקריאה לחצו כאן

 

8.7.2020

חברים שלום.

יצאה לי הזדמנות מיוחדת תוך ניצול קשרים אישיים להגיע לכנסת ישראל, למשימה צורף גם ספי צוק, חבר ההנהלה. המטרה היתה להפגש עם שרים וחברי כנסת ולהביע את מחאתינו על הצעדים שהממשלה נקטה בסגירת בריכות השחייה הציבוריות.

יצאנו מישיבה עם סגן שר הבריאות יואב קיש.

פרסנו בפניו את המצוקה האמיתית של ענף הבריכות בארץ והסברנו את המצב האבסורדי שבריכות השחייה בבתי המלון פתוחות ואנו לא.

סגן השר האזין למצוקה הקיימת והשתתף באופן מלא בשיח.

במידה והתחלואה תצטמצם סגן השר הבטיח לבחון ולנסות לסייע עד כמה שניתן.

כמו כן, הובטחה לנו בעתיד דלת פתוחה.

המשכנו למשרדו של יו"ר הקואליציה, מיקי זוהר, אשר הבטיח לפעול בכל האמצעים לסייע לפתיחת הבריכות הציבוריות באופן מידי. 

לאחר מכן נפגשנו עם ח"כ עודד פורר, תומך קבוע שלנו שמסייע רבות לפתיחת בריכות השחיה ומרכזי הספורט. חיזקנו אותו והודינו לו באופן אישי על כך. 

עם סיום המפגשים בכנסת, נסענו ללשכתו של שר הבריאות, מר יולי אדלשטיין. ישבנו שעה ארוכה עם עוזרו האישי, ולאחר מכן נכנסנו ללשכתו של השר לשיחה רצינית ומשמעותית. השר הבטיח לנו לפעול למען פתיחת בריכות השחיה במידה ותתרחש הטבה במספר החולים. כמובן, שלא הסתפקנו בזאת, וביקשנו שוב ושוב לפתוח את בריכות השחיה בהתאמה לבריכות השחיה אשר פעילות בבתי המלון. למרות כל הפגישות וההבטחות שניתנו, אנו פועלים במרץ בכל הכיוונים, ומגישים את העתירה לבג"ץ בשעות הקרובות. נמשיך ונפעל בכל דרך אפשרית לפתיחת הבריכות הציבוריות, ולמניעת האפליה של בריכות השחיה בבתי המלון. נמשיך ונעדכן.

 אודות- מי אנחנו?                                                                                      צור קשר                                                                  קבוצת הפייסבוק הרשמית

                                                                                                                                                                                          של ארגון מנהלי בריכות השחיה