top of page
  • Facebook

ברוכים הבאים לאתר הבית של ארגון מנהלי בריכות השחיה, מרכזי ספורט ונופש בישראל.

ארגון מנהלי בריכות השחיה, מרכזי ספורט ונופש בישראל הינו עמותה הרשומה כחוק ומורכבת מהנהלה בת 7 חברים ו-2 חברי ועדת ביקורת, כולם מנהלי מרכזי ספורט ובריכות שחייה. יועץ משפטי עו"ד צ'רלי בוזגלו. הארגון מפוקח ע"י רו"ח מר ברי סבג.
 

הארגון הינו המייצג הבלעדי של הענף בפני הרשויות. חברות בארגון מקנה לחבריו יעוץ שוטף ותמיכה בכל הנושאים הנוגעים לתחום עבודתנו הטכנית, שיווקית, ניהולית וכו'. מטרותיו העיקריות של הארגון - לאגד את מנהלי בריכות השחיה ומרכזי הספורט והנופש הפועלים כתאגיד או כגופים פרטיים ולהגן על החברים בפני כל גוף ומוסד ולשקוד על פיתוח ענף הבריכות ומרכזי הספורט בכללי.

bottom of page