top of page

 

ארגון מנהלי בריכות השחיה, מרכזי ספורט ונופש בישראל הינו עמותה הרשומה כחוק ומורכבת מהנהלה בת 7 חברים ו-2 חברי ועדת ביקורת, כולם מנהלי מרכזי ספורט ובריכות שחייה. מספר ארגון: 580162634


מטרותיה העיקריות של העמותה הן לאגד את מנהלי בריכות השחייה ומרכזי הספורט והנופש בישראל, הן הפועלים כתאגיד,הן הפועלים כגופים פרטיים והן הפועלים באופן אישי וכן להגן על החברים בפני כל גוף ומוסד ולשקוד על פיתוח ענף הבריכות והמרכזים בכללו.

יו"ר הארגון:

         ניר עוז​

 

חברי הנהלת הארגון:

  • יוסי בנימין

  • ציון הלל

  • אסף בן חיים

  • גלעד זיתון

  • ספי צוק

  • ראדה והבי

חברי ועדת ביקורת:

  • רועי רוזנר

  • נירית גיספן


מודגשת החשיבות הרבה בהצטרפות לארגון בשל העובדה שאנו עומדים בפתחם של שינויים רבים וגדולים הכוללים בתוכם שינוי בתקנות ובתקנים הקשורים באופן ישיר לעבודתו של כל מנהל, מפעיל, ומרכז ספורט.
הצטרפות של מנהלים ומפעילים רבים ככל שניתן, תעניק לכולנו כח ומשקל גדולים יותר ומכך גם ההשפעה על התנהלות הדברים.
עם ההצטרפות לארגון הנך מקבל את שירותי הארגון כולל ייצוג מול כל משרדי הממשלה והרשויות הרבות.

 

כידוע, אין בכל מדינת ישראל עסקים שמבוקרים ע"י גורמים רבים כ"כ כמו בריכות השחייה לסוגיהן. לתזכורת, אציין רק חלק קטן מהרשויות הרבות המבקרות את פעילותנו: 
משרד הפנים, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד העבודה, משרד החינוך, משרד התשתיות (העוסק בחסכון במים), הרשות המקומית (הדורשת 14 רשיונות עסק מסוגים שונים), משטרת ישראל (שהחמירה את הדרישות בעקבות המצב הבטחוני), מכבי האש, פיקוד העורף וצה"ל, מכון התקנים, איגוד ערים מח' ביוב, מהנדסי בטיחות וחשמל.
הרשימה הנ"ל עוד נמשכת ונמשכת. ברור כי קשה מאוד לנהל עסק כשכל כך הרבה גורמים מושכים לכיוונים שונים ע"י אכיפת תקנים ותקנות שנקבעו לפני עשרות שנים ובמיוחד לאור העובדה כי אין אחידות בין דרישות המשרדים השונים במחוזות השונים וקיים ערבוב סמכויות בין משרד למשרד.

לאור הדברים הנ"ל, פנה הארגון למשרד הפנים בדרישה להקמת וועדה בינמשרדית שתפקידה יהיה לעשות סדר ב"בלאגן" ולהגיע לדרישות אחידות והגיוניות, ומבלי לפגוע בחופש העיסוק והפרט כתוצאה מדרישות לא כתובות ובגינן החלטות המנהל בכל מחוז ומחוז (בעיקר במשרד הבריאות), נוצר מצב שבו בריכות ומרכזי ספורט רבים עובדים ללא רשיון עסק כחוק.

הארגון עורך ימי עיון וכנסים במחירי עלות לחברי הארגון. נציגי הארגון משתתפים בכנסים חיצוניים של משרדי הממשלה והגופים הציבוריים תוך ייצוג כל מנהלי הבריכות.

הארגון משמש כ"כלב השמירה" בכל הנוגע לחקיקת חוקים ותקנות הקשורים ישירות לענף שלנו ואשר אמורים להשפיע על עבודתנו. הארגון דואג למתן הטבות והנחות לחבריו בלימוד מקצועות הבריכה.
הדבר החשוב ביותר הוא שהארגון מייעץ לכל חבר וחבר הפונה אליו בנושאים שונים של ניהול, תפעול, שיווק,  תקנים ונהלים, בעיות אחזקה שוטפות, חדרי כושר, תעריפי שכר עבודה וכל נושא אחר בכל עת.

כפי שאתם רואים הארגון הקים אתר אינטרנט חדש ורענן את התכנים על מנת שהאתר יהווה כלי עבודה זמין ונוח לכל מנהל ומרכז.

בברכת עבודה נעימה
ניר עוז.
יו"ר הארגון

IMG-20200210-WA0018.jpg
bottom of page